Indbyggertallet 1350-1975

En bevaret jordebog fra 1344 indikerer, at der på den tid må have været ca. 2000 indbyggere i Chateauneuf Calcernier. Pavernes ankomst til Avignon og byggeriet af slottet bragte velstand til området og til byen og medførte en voldsom stigning i indbyggertallet.
Det er usikkert, hvor mange indbyggere, der har været i byen før 1300, men det har formentlig kun været få hundrede. De følgende 350 år faldt indbyggertallet konstant, indtil 1694, hvor indbyggertallet nåede et lavpunkt på 600. Herefter steg indbyggertallet igen, så det efter små tilbagefald nåede op på 2000 omkring 1960. I dag har byen stadig 2000-2100 indbyggere - det samme som da paverne var i Avignon.
Der findes ikke egentlige forklaringer på det kraftige fald - mere end 60% fra 1500-1548, men det nye fald igen indtil lavpunktet i 1694 skyldes sikkert epedemier. Under en pest i 1628 døde 3000 indbyggere i Carpentras, og religionskrigene i 1600-tallet gav megen uro og krævede også ofre i Chateauneuf. Under pesten 1721-23 ved man, at der døde 171 i Chateauneuf Calcernier.
Faldet omkring 1790 skyldes delvis urolighederne omkring den franske revolution.
Den store katastrofe fra 1866, hvor vinmarkerne blev angrebet af vinlusen, Phylloxera, betød et ret stort fald i indbyggertallet, som først rigtigt begyndte at stige igen efter 1. Verdenskrig.

En opgørelse fra 1936 over ansatte i landbruget - først og fremmest hos vinbønderne - viser, hvor den stærke befolkningsvækst kom fra. Der var 188 ansatte, og kun 15 var født i Chateauneuf du Pape, 39 var født andre steder i Vaucluse, 62 kom fra andre departementer i Frankrig og 72 var født i udlandet (38 i Italien og 30 i Spanien). Ud af 145 vinavlere var 55 ikke født i Chateauneuf du Pape.Tabellerne er fra "CHÂTEAUNEUF DU PAPE Mémoire d'un village" by Jean-Claude Portes.

År 1500 1548 1606 1694 1709 1721 1723 1781 1790 1792 1796
Indb. 1600 1000 1200 558 766 882 771 1227 1240 1052 1030
.
År 1800 1820 1841 1861 1872 1876 1891 1921 1936 1962 1975
Indb. 1118 1304 1351 1440 1352 1184 1095 1108 1452 1948 2113


Home  Historie - oversigt
Opdateret 29-01-2015