AOP Rasteau  

Historie

Det siges, at de første vinstokke blev plantet i Rasteau for mere en 2000 år siden. 
Det tidligste skriftlige vidnesbyrd stammer fra 1414, hvor en jordebog (grundlag for afgifter til lensherren) opregner 30 ha. med et udbytte på 6 hl/ha. 
Den første egentlige statistiske opregning af vinene fandt sted i 1817 (premières déclarations de récoltes). Her opregnes 360 hl. fra 60 ha. Derefter steg produktionen betydeligt, indtil det hele gik i stå med vinlusens (Phylloxéra) ankomst i 1870. Først i 1905 var produktionen på niveau med tiden før vinlusen. Herefter begyndte det igen at gå stærkt. 
I 1925 grundlagde 60 vinbønder og vinhandlere kooperativet. 
Her lavede man i 1935 for første gang Vin doux Naturel og indsendte ansøgning om at få oprettet selvstændig appellation for denne helt specielle vintype.

1937: Vinene fra Rasteau må kaldes Cotes du Rhone.
1944: Vin doux Naturel Rasteau får sin egen appellation.
1966: Vinene fra Rasteau må kaldes Cotes du Rhone Village Rasteau.
2002: Ansøgning om opgradering til CRU indsendes til INAO.
2010: Dekret om CRU  Rasteau udsendes af INAO.

Appellationen

Cahier des Charges (2011)
Regler for både Rasteau og Vin duox Naturel er omtalt i samme Cahier des Charges (cirkulære)

Appellationen Rasteau omfatter kun rødvine. Producenter, som indtil 2010 har lavet rosé- eller hvidvine med benævnelsen Cotes du Rhone Village Rasteau, må fremover benævne sådanne vine Cotes du Rhone. Denne appellation kan også bruges for rødvine fra marker inden for appellationgrænsen, hvis procenten måtte ønske det (declassificering).

AOC / AOP Rasteau produceres fra godkendte vinmarker i Rasteau Kommune.

Kommunens samlede areal er 1881 ha (18,81 km2), hvoraf halvdelen er beplantet med vinstokke.
Der er rimeligt store højdeforskelle på vinmarkerne, som varierer mellem 117 og 366 m.o.h. 


Rasteau kommune Klik


Relief Klik  

De gældende regler for AOP Rasteau 

Man opdeler de tilladte druer i 3 kategorier: cépage principal, cépages complémentaires og cépages accessoires 
(Når man taler om, hvor meget de forskellige druetyper skal udgøre, gælder procentallet det samlede tilplantede areal med vinstokke på en ejendom - ikke hvor meget der skal være i den enkelte vin.)
  
Cépage principal: Grenache skal udgøre mindst 50%.

Cépages complémentaires: Syrah og Mourvedre. Sammen eller enkeltvis skal disse to druetyper udgøre min. 20% og max. 50%.

Cépages accessoires: omfatter druer tilladt i AOC Cotes du Rhone, herunder også grønne druer, som må omfatte max. 5%. Cépages accessoires må som helhed højst udgøre 15% og omfatter flg. druetyper:  Bourboulenc, Carignan, Clairette (Blanc og Rose), Counoise, Grenache (Blanc og Gris), Marsanne, Muscardin, Piquepoul (Blanc og Noir), Roussanne, Terret Noir, Ugni Blanc, Vaccarese og Viognier.

For at være fuldmodne skal der være et sukkerindhold i druerne før høst på 216 g/l for Grenache og 207 g/l for alle andre druer. 
Alkoholprocenten i den færdige vin skal være mindst 12,5.

Høstudbyttet må ikke overstige 38 hl./ha.

Regler for indhold af druevarieteter i den enkelte vin (assemblage)
Vinen skal indeholde mindst 50% (Cépage principal)  Grenache og begge
Cépages complémentaires Syrah og Mourvedre (20-50%)

"Regles d'assemblage

Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issues majoritairement du cépage principal et d'au moins des deux cépages complémentaires"

Deklareret areal og udbytte 2013-2017

Årgang 2013 2014 2015 2016 2017
Hektar 938 895 926 949 941
Hektoliter 26824 34119 33541 33494 27498
Kilde: http://www.syndicat-cotesdurhone.com

Links
http://www.vins-rasteau.com/ 

Hvert år den 14 august arrangerer man Nuit du Vin, hvor en række producenter præsenter deres vine. (Se turist i Rasteau)

På byens turistkontor Bienvenue Rasteau sælger man vine fra de fleste producenter (2018: 33) til samme pris som på domænerne.

Vin Doux Naturel Rasteau

Home   Home Rasteau

Opdateret 06-10-2018